Beijing Trip (Day 3)

Day 3 (25/4/2014) – Beijing

Location : Tiananmen Donglaishun (steamboat), Sai Lama, Tiananmen Donglaishun (Steamboat), Niujie Mosque, Yaxiu Market Shopping, Tiananmen Square, The Forbidden City, Silk Shops, Wangfujing Street, Dong Hua Men Night Market.

H1 H2 H4 IMG_0930 IMG_1049 IMG_1108 IMG_1137 IMG_1155 IMG_1195 IMG_1297 IMG_1316 IMG_1320 IMG_1322 IMG_1358 IMG_1359 IMG_1402 IMG_1422 IMG_1552